גישור אזרחי-מסחרי

גישור הוא יצירת הזדמנות להידברות בין שני צדדים שנתגלעה ביניהם מחלוקת.

בשני צידי המגרש ניצבים הצדדים, שהם השחקנים הראשיים, כשבניהם גורם שלישי – הוא המגשר, אובייקטיבי וניטרלי שבהינתן הכישורים וניסיון הדרוש, יש לו  יכולת לסייע לצדדים להגיע להסכמות שיביאו את הסכסוך לכדי סיום. תוצאה כזו תחסוך משני הצדדים הוצאות רבות ועוגמת נפש שכרורכה בניהול ההליך בבית המשפט..

הליך הגישור הוא הליך וולנטרי ובלתי פורמאלי שמתנהל כאשר שני הצדדים מעוניינים בניהולו של הליך גמיש וקצר, יחיסת, שמאפשר הן תקשורת ישירה בין הצדדים והן תקשורת עקיפה. במקרים קיצוניים הצדדים כמעט שאינם פוגשים זה את זה. המגשר מנווט את הליך בין "המוקשים" מתוך שאיפה להגיע להסכמות שישרתו את הצדדים מבלי "לפוצץ" את כל המוקשים בדרך.

מטבע ההליך, נדרשת הסכמת הצדדים לאורך כל שלב ההליך ובכל רגע נתון יכול צד להליך להפסיקו.

הליך הגישור נועד לתת פתרון יעיל ומהיר לשביעות רצונם של הצדדים ובכך מונע פעמים רבות גרירה של ההליכים המשפטיים, זמן יקר לצדדים והוא אף בעל יתרון כלכלי לעומת ניהול הליך משפטי.

על הצדדים להליך הגישור ועל המגשר חלה חובת סודיות מוחלטת במסגרת ההידברות. הסודיות חלה על הנאמר בשיחות, התכתבויות בין הצדדים, הצהרות וטענות שהועלו הן בכתב והן בע"פ ופרטים אלו לא יוכלו לשמש אף אחד מהצדדים כראיה או כעדות בכל הליך אחר.

אחת מיתרונותיו הבולטים של ההליך הוא היכולת שיש לכל צד להביע את עצמו מבלי לחשוש ממשוא פנים של המגשר. המגשר אינו מוסמך להכריע בסכסוך, עובדה זו תורמת לכך שכל צד חופשי להביע את עמדותיו וטענותיו מבלי שיחוש צורך "לרצות" את המגשר.המגשר הוא גורם נייטרלי שתפקידו להביא את הצדדים לתוצאה הרצויה ביותר להם!.

הסכם הגישור הוא הסכם סופי ומחייב לאחר שבית המשפט נתן לו תוקף של פסק דין.

הליך הגישור יכול להיפתח לאחר הפנייה של בית המשפט את הצדדים או  לאחר שהצדדים הביעו רצון לקיומו של ההליך והסכמה על זהות המגשר.

לפני ישיבת הגישור, יתבקשו הצדדים להביא למגשר את כל החומר הרלוונטי הנוגע למחלוקת, לרבות כתבי טענות – אם הסכסוך נפתח בבית המשפט.

המגשר יזמן את הצדדים לישיבת הגישור הראשונה ובמועד זה חלה חובת התייצבות לכל הצדדים למחלוקת. ביום הפגישה הצדדים יתבקשו לחתום על טופס הסכמה לקיומו של הליך הגישור.

בתחילה, תתקיים פגישה משותפת של המגשר עם כל הנוגעים למחלוקת. במועד זה לכל צד תהיה הזדמנות להשמיע את טענותיו ודרישותיו.

לאחר מכן, יכול המגשר, ע"פ שיקול דעתו,  לקיים פגישות אישיות נפרדות עם כל צד. בפגישות אלו יוכל כל צד להגיד את אשר על ליבו באופן שקוף ובלתי אמצעי, להעלות חששות ולבטים ואף לדון באלטרנטיבות השונות לפתרון המחלוקת.

גישור אזרחי-מסחרי

זהו שלב קריטי בהליך, בו מתקיים סיעור מוחות והגישה היצירתית של המגשר היא השחקן החשוב ביותר. זהו יתרון נוסף וייחודי של הליך הגישור, על הנאמר בפגישות האישיות חל חיסיון וא אחד הצדדים מבקש שלא להעביר דברים מסויימים לצד השני – המגשר מחוייב לשמור דברים אלה בסוד. התנהלות זו אינה אפשרית בהליך משפטי.

בתום שלב זה, יתכנסו הצדדים בשנית במתכונת משותפת וככל שיש הסכמות יחלו בניסוח טיוטת ההסכם עד לחתימה. שלב זה הוא שלב גמיש ונוח לכל הצדדים בו ניתן להחליף טיוטות להסכם גם באמצעים חלופיים כגון מייל או וואטס אפ וככל שעולה הצורך, ניתן לתאם מועד נוסף לפגישה.

בסופו של יום ולאחר שהבשילו כל התנאים להסכם והסכם הגישור נחתם – יגיש המגשר את ההסכם החתום לבית המשפט לקבלת תוקף של פסד דין להסכם. יודגש שלהסכם הגישור תוקף מחייב מהיותו הסכם לכל דבר ועניין, גם ללא תוקף של פסק דין מבית המשפט.

יתרונות הליך הגישור:

  • מעורבות מלאה של הצדדים להליך עד להשגת הפתרון האידיאלי והעובדה שאין גורם מכריע חיצוני כמו שופט.
  • יצירתיות בפתרון המחלוקת.
  • גמישות בלוחות הזמנים.
  • הליך קצר, יעיל וזול יותר.
  • חובת הסודיות וחוסר החשש שאמירה כלשהי שנאמרה במסגרת ההליך, תחייב בהליך אחר.
  • אווירה נעימה לכל אורך ניהול ההליך – על אף האמוציות שכרוכות בניהול ההליך באופן טבעי, הגמישות בניהול הליך הגישור בשונה מלוחות זמנים מחייב בבית המשפט יוצרת אווירה נינוחה יותר ופחות מלחיצה.