פוליסת תלמידים-תאונות אישיות

כל תלמיד בישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות, 24/7, ולתלמידים השוהים בחו”ל מטעם המוסד החינוכי/הרשות המקומית או משרד החינוך, גם מחוצה לה.

הפוליסות מתעדכנות משנה לשנה.

הפוליסה היא תעודת הביטוח של היקרים לכם מכל (וגם שלכם, במקרים מסויימים) לקבלת שיפוי כספי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה אישית.

נשמע מבטיח?

הפוליסה מגדירה את חוקי המשחק – מה חוסה תחתה ומה מחוץ לכיסוי הביטוחי.

עין מקצועית תאתר מחד, את תנאי הפוליסה הכלליים, מנגד – את החריגים המוציאים את התלמיד מחוץ לכיסוי, אך בעיקר את אפשרויות החילוץ.

על קצה המזלג:

 1. אירוע תאונתי ייחשב כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין ובלתי צפוי שהסב נזק גופני.
 2. נזק גופני ייחשב כנזק שגרם למוות או לנכות המזכה ב5% נכות ומעלה ולמעט נכות שנגרמה בגין צלקת (למעט חריגים).
 3. הפוליסה קובעת סכום תקרה! הפיצוי יינתן בהתאם לאחוזי הנכות המשתנה (הסכום נע סביב 300,000 ₪ ל- 100% נכות, קרי שלא מדובר בסכום גבוה כלל ביחס לאחוזי הנכות).
 4. קביעת הנכות לנפגע ע”י רופא מטעם המבטח – לא יהווה ראיה בערכאה שיפוטית.
 5. הכיסוי לא כולל תאונת דרכים, בארץ ובחו”ל (למעט שהייה בחו”ל מטעם המוסד החינוכי/הרשות המקומית/משרד החינוך); נזק כתוצאה מרשלנות רפואית; מחלה (למעט אם היא נובעת מהתאונה המכוסה בפוליסה).

כפל פיצוי:

בהינתן והנפגע עומד בתנאי הפוליסה, יעמוד לו פיצוי מכוחה ואף מכוח פקודת הנזיקין (בהתקיים אחת העוולות מכוח החוק).

בהינתן והנפגע אינו עומד בתנאי הפוליסה, יש לחשב מסלול מכוח החוק.

הדרכה להורים – לקראת תביעת הפוליסה:

 • יש לאסוף פרטים מכל מי היה עד לאירוע.
 • יש לצלם את מקום האירוע.
 • יש לצלם את הפציעה.
 • יש לשמור את כל המסמכים והאישורים שקיבלתם, מכל מקור שהוא.
 • יש לשמור את הקבלות בגין הוצאות כתיעוד להוצאות הכספיות.
 • במידה והאירוע ארע בשטח בית הספר, ניתן לפנות למוסד החינוכי לקבלת דו”ח האירוע.
 • בהתאם לפציעה, יש לשקול פניה לקבלת חוות-דעת רפואית מטעמכם.
 • להיוועץ בעו”ד מתמחה בתחום בהקדם האפשרי.

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.