פטור ממס הכנסה לנכים – מימוש זכויות רפואיות

למעשה כל אדם שסובל מבעיות רפואיות וממשיך לעבוד ולשלם מס הכנסה, לרבות פנסיונרים, יכול לפנות בתביעה למתן פטור ממס הכנסה לפי זאת 9 (5) לפקודת מס הכנסה.

עובדים רבים, שסובלים מבעיות רפואיות ולעיתים אף קשות, אינם מודעים כלל לזכויותיהם.

לעיתים, מעבר לפטור המלא ממס הכנסה, עובד שסובל מבעיות רפואיות זכאי אף להחזרים רטרואקטיבית ממס הכנסה בשווי של מאות אלפי שקלים, להטבה בשיעור של 40% בארנונה, וכן להטבה בתשלום מס רכישה בעת רכישת דירה בשיעור של 0.5% בלבד משווי רכישת הדירה. הזכאות בגין ההחזרים רטרואקטיבית נעה בין 3 עד 5 חמש שנים אחרונות, תלוי אם מדובר בעובד שכיר או עצמאי ובאם הוגשו דוחות למס הכנסה.

התביעה לפטור ממס הכנסה מוגשת לפקיד שומה באזור מגוריו של העובד, אך הוועדות הרפואיות מתקיימות בסניפי המוסד לביטוח לאומי, אשר בסופו של ההליך מסכם את התיק וקבוע את דרגת נכותו של העובד.

על מנת לזכות בפטור המלא ממס הכנסה יש להגיע לנכות משוקללת בשיעור של 89% לצמיתות לפחות, שמורכבת מצירוף של נכויות שונות כגון: בעיות נשימה, סכרת, מחלות לב, בעיות אורטופדיות ועוד או נכות משוקללת בשיעור של 100% הנובעת מפגימה/מחלה אחת קשת כגון מחלת הסרטן, מושתליםף עיוורון ועוד.

מדובר בפטור ממס הכנסה הנובע מהכנסות מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כגון הכנסות הנובעות מהשכרת נכסים, ריבית ועוד.

מדי שנה מגדירה פקודת מס הכנסה את גובה תקרת הפטור מיגיעה אישית או לא מיגיעה אישית (שהוא נמוך באופן ניכר מהפטור הנובע מיגיעה אשית).

נכון לשנת 2018 עובד שנקבעו לו 90% נכות קבועה ומעלה יהיה זכאי לפטור מלא ממס הכנסה הנובע מיגיעה אישית, זאת עד לתקרה של 608,400 ₪ לשנת מס.

כל פגימה ו/או מחלה ממנה סובל עובד מזכה בשיעור נכות מתוך ה – 100% במצטבר, וככל שמדובר במספר רב יותר של פגימות/מחלות כך יוזמן העובד למספר רב יותר של וועדות רפואיות.

התביעה לפטור ממס הכנסה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 562 ₪ ובמידה והיה צורך בהגשת כתב ערעור, גם הוא כרוך בתשלום אגרה בשיעור של 811 ₪.

ניתן להגיש את התביעה לפטור ממס הכנסה על פי החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט – 1959 (נוסח משולב), חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי”ז – 1957, חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש”ל – 1970, חוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, התשנ”ה – 1995 וחוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).

באחד המקרים שטופלו במשרדנו, פנתה למשרד עובדת בנק, שלדאבון הלב, חלתה בסרטן וכן מתופעות הלוואי הקשות הכרוכות במחלה. חרף ההתמודדות הקשה עם המחלה המשיכה העובדת לעבוד בבנק ולהשתכר משכורת נאה, ממנה הופרשו כ- 80,000 ₪ מדי שנה לפקיד שומה.

העובדת שלקתה במחלת הסרטן כ–7 שנים לפני שהגיעה למשרדנו, לא הייתה מודעת כלל לזכויותיה, ובהם, לפטור ממס הכנסה, הוכרה כנכה בשיעור של 100% וזכתה לפטור מלא ממס הכנסה הן לשנת המס בה הוגשה התביעה והן עתידנית. כן זכתה העובדת להחזרים רטרואקטיביים בשיעור של 352,000 ₪ מפקיד השומה.

רצוי ומומלץ להצטייד בעו”ד בקיא ומנוסה שמתמחה בתחום. כידוע כיום על פי חוק רק עו”ד מורשים לייצג בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. משרדנו שליווה ומלווה עובדים רבים בהליך הלעיתים ארוך ומייגע עד לקבלת הפטור הנכסף מלווה את לקוחות המשרד באופן אישי לכל וועדה רפואית, מנחה ומייעץ לפני הוועדות הרפואיות, בוחן את התיעוד הרפואי ומנחה באשר לביצוע בדיקות רפואיות נוספות ו/או עדכנית ולעיתים אף מנחה בקבלת חוות דעת רפואית לצירוף לתביעה עצמה.

עו”ד שירלי כהן אדיב מתמחה במימוש זכויות רפואיות ולרבות בקבלת פטור מלא ממס הכנסה לנכים.

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.