צוואה או ירושה?

“שלום, רציתי לשאול אם המשרד שלכם עוסק גם בצו קיום ירושה?”

המשפט השכיח והמוטעה שאנו נתקלים בו על בסיס קבוע. נבדיל בין צו קיום צוואה לצו ירושה, נסביר בקצרה על ההבדלים, מתי אנו מקיימים צוואה ומתי ירושה;

צוואה הוא מסמך משפטי שאדם עורך בהיותו בחיים, בו הוא מכתיב את תנאי חלוקת רכושו לכשילך לעולמו, בהתאם לכך, יכול המוריש/ה להחליט למי ברצונו להעביר את ירושתו, ללא תלות בקשר דם ובמעגל המשפחתי.

ישנם מספר סוגי צוואות בחוק הירושה, המגדירות את תצורת הצוואה והדרישות לקיומה, בעוד שהמוריש הוא שקובע את תוכנה.

לעריכת צוואה מדוייקת, יש משמעות רבה – היא זו שיכולה למנוע התפלגות במשפחה ביום הדין, היא זו שתגדיר את חלוקת הרכוש עד לפרט הקטן ביותר, היא זו שתסביר את אומד דעתו של המצווה והיא זו שתקיף את כלל רכושו של המצווה והיא זו שתקטין את הסיכוי להתנגדויות.

צוואה תיכנס לתוקפה ביום מותו של המוריש, ע”ס תעודת פטירה והגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה דרך אתר רשם הירושות (למילוי, ניתן להקיש כאן)

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?formType=apc18_test%40justice.gov.il

ישנם אנשים אשר לא עורכים צוואה מסיבות שונות, או שטרם הספיקו לעשות כן ובמקרה כזה חלוקת העזבון תתבצע בכפוף לחוק הירושה, הקובע מיהו יורש עפ”י דין.

במילים פשוטות, היורשים הם בני המשפחה של המנוח/ה, לפי סדר ורמת הקרבה.

במקרה כזה, של היעדר צוואה, חלוקת העיזבון תתבצע לאחר הגשת בקשה לצו ירושה, לרשם הירושות (למילוי, ניתן להקיש כאן) https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?formType=tzavYerusha_test%40justice.gov.il

לטופס ידני  https://www.gov.il/BlobFolder/service/inheritance_order/he/inheritance_he.docx

 

עכשיו אתם יודעים:

  • צו קיום צוואה יתבקש עבור מוריש/ה שהותיר אחריו צוואה
  • צו ירושה יתבקש עבור מנוח/ה שלא הותיר אחריו צוואה, בהתאם ליורשים עפ”י דין

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.