רואים אותך, גם כשאתה קטן.

גבייה

לא אחת חברות ובעלי עסקים מתמודדים עם מקרים בהם גורם החייב להם תשלום מסרב להעבירו.

תהליך גביית החוב עלול להיות ארוך ומייגע ודורש מיומנות וידע בניהול הליכי גבייה באופן שיבטיח ככל האפשר את יכולת גביית החוב שבעניין, בצורה המהירה והיעילה ביותר. 

מבחינה סטטיסטית, ניהול הליכי גבייה בליווי משפטי של עורך דין (להבדיל מעצמאית), הוא הדרך הבטוחה להימנע מטעויות שמסכנות את הסיכוי לגבות את החוב ולעיתים אף להפסידו. 

בנוסף, ייצוג ע”י עורך דין הבקיא בהליכי גבייה מצמצם משמעותית את הסיכויים לעימותים מיותרים, יוצר אלמנט הרתעה ומונע מהחייב לבצע פעולות שונות לצורך התחמקות מתשלום החוב או דחייתו. 

צוות משרדנו, עוסק באופן שוטף בגבייה והגשת תביעות כספיות עבור חברות ובעלי עסקים במקרים של הפרת חובת התשלום שסוכמה בינם ובין החייב. 

הטיפול בתיקי גבייה על-ידי משרדנו, כולל את ניהול כלל הליך הגביה, החל משליחת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד החייב, ניסוח בקשות שונות לבית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, הטלת עיקולים, בקשת צווי ביניים, סעדים זמניים, ניסוח מתווה פשרה ועוד.

בין השירותים שמעניק משרדנו בהיבטי גביית חובות:

  • התמודדות מול טענת “פרעתי” על-ידי החייב;
  • גביית חובות בהוצאה לפועל, כולל: גביית חובות קטנים, הגשת בקשה להכריז על החייב כפושט רגל, הגשת תביעות חוב מול חייבים פושטי רגל או חברות בכינוס נכסים/ חדלות פירעון;
  • ניסוח מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים;
  • גביית חובות הנובעים מחיוב בפסקי דין כספיים, משכון רכב, משכנתא או שטר;
  • הגשת בקשה לביצוע פסקי דין לבית המשפט;
  • הגשת תביעות על סכום קצוב;
  • הגשת בקשה למימוש בטוחות ושעבודים על נכסים לצורך פרעון החוב.